Jägershus pelargoner

Zonalpelargoner med anlag för stjärnpelargon.                 Tillbaka

 

Denna sida listar de zonalpelargoner som jag hittills, i mitt förädlingsarbete, upptäckt bär på anlag för stjärnpelargon. Korsar du nedstående zonalpelargoner med varandra kan avkomman bli en stjärnpelargon (1 chans på 4) även om ingen av föräldrarna är det, lite kul! :-)

 

Sir Gareth

Tara Caws

Odenjö Carissima

Jägershus Augustikärlek

Jägershus Red Rock

Jägershus Huller om Buller